همین الان با عضویت در فست سلکت، فروشگاه اینترنتی خود را ایجاد کنید.

پروژکتور جیبی

پروژکتور جیبی | دنیای تکنولوژی فست سلکت

ایسوس چندي پیش از محصول جدید خود که یک است، ZenBeam Go E1Z پروژکتور جیبی با نام رونمایی کرد. این گجت به دلیل ویژگ یهاي منحص رب هفردي که دارد، م یتواند ب هعنوان رقیبی جدي براي پروژکتورهاي بزرگ و جاگیر موجود در بازار مطرح شود. این دستگاه تصاویري با وضوح 854 در 480 پیکسل را روي سطحی با مساحت حداکثري 120 اینچ نمایش م یدهد. این پروژکتور 269 دلاري با هر بار شارژ باتري م یتواند تا پنج ساعت کار کند و البته میتوان از باتري آن بعنوان پاوربانک نیز استفاده کرد. وزن 307 گرمی این گجت در کنار اندازه کوچک آن براي کسانی که به همراه داشتن ویدئو پروژکتور نیازمندند، جذابیت زیادي دارد. یکی از ایرادات ویدئو پروژکتورهاي معمولی موجود در بازار، نیاز به گرم شدن دستگاه براي نمایش تصاویر است. این اشکال به لطف فناوري پیشرفته ایسوس برطرف شده است. این پروژکتور بزودي وارد بازار ایران میشود.
  • (بدون دیدگاه)
  • امتیاز

مطالب مرتبط