همین الان با عضویت در فست سلکت، فروشگاه اینترنتی خود را ایجاد کنید.

ساعت خودشارژ کن!

ساعت خودشارژ کن! | دنیای تکنولوژی فست سلکت

یکی از اصل یترین اشکالات ساع تهاي هوشمند، خالی شدن زودهنگام شارژ آنهاست که دلیل این مشکل کوچک بودن حجم باتري به کار رفته در آنهاست. بتازگی یک شرکت نوآور موفق شده ساعتی طراحی کند که بدون باتري است و انرژي مورد نیاز خود نخستین ،(Sequent) را از حرکات دست کاربر تامین م یکند. ساعت هوشمند سکوئنت ساعت مچی دنیاست که از انرژي جنبشی به جاي باتري بهره م یبرد. سکوئنت مانند ساعتهاي آنالوگ داراي عقربه مکانیکی است، اما بر خلاف انتظاري که از یک ساعت با این ظاهر داریم، مانند ساع تهاي هوشمند دیگر به حسگرهاي متعددي براي پایش ضربان قلب، ثبت حرکات ورزشی و موقعی تیاب جغرافیایی مجهز است. ابزار ارتباطی این ساعت فناوري بلوتوث است و اعلانات مختلف گوشی هوشمند را نیز به کاربر اعلام م یکند. این محصول با قیمت 438 دلار به مشتریان عرضه خواهد شد.  • (بدون دیدگاه)
  • امتیاز

مطالب مرتبط