همین الان با عضویت در فست سلکت، فروشگاه اینترنتی خود را ایجاد کنید.

آموزش برنامه نویسی بدون تبلت و نمایشگر

آموزش برنامه نویسی بدون تبلت و نمایشگر | دنیای تکنولوژی فست سلکت

آموزش اصول برنامه نویسی به کودکان به یکی از اصلی ترین آموزش هاي بسیاري از مهدکودك ها و مدارس در جهان تبدیل شده است.یکی از ابزارهایی است که با همین هدف طراحی شده و می تواند مفاهیمی کلیدي نظیر الگوریم، تابع و حلقه را به (Cubetto) کوبتو کودکان سه سال به بالا آموزش دهد. البته کوبتو یک فرق اساسی با مجموعه هاي آموزشی دیگر دارد و آن هم این که براي استفاده از آن هیچ نیازي به تبلت، نمایشگر و اتصال واي فاي نیست. ربات کوبتو، یک مکعب چوبی است که کودك باید مسیر حرکت آن را از طریق بلوك هاي کوچک الکترونیکی ایجاد کند. با قرار دادن بلوك هاي درست کنار هم، ربات کوبتو می تواند از مبدا به مقصد تعیین شده برسد. شرکت سازنده کوبتو مجموعه اي از صفحات با داستان هاي مختلف را تهیه کرده که با توصیف موقعیتی خاص (نظیر مزرعه یا باغ وحش) کودك را به ایجاد مسیر درست براي ربات تشویق می کند.  • (بدون دیدگاه)
  • امتیاز

مطالب مرتبط